<div align="center"> <h1>Szkoła dla Psów Leszka Kalisza</h1> <h3>Szkolimy psy metodami przyjaznymi (bez kolczatek), startujemy w oficjalnych zawodach agility. W zakresie naszej działalności mieści się posłuszeństwo, obrona, agility, szkółka dla szczeniąt, hotel dla psów, szkolenia indywidualne, grupowe i stacjonarne.</h3> <p>pies psy szkoła dla psów Leszka Kalisza Leszek Kalisz tresura szkolenie układanie szkółka przedszkole szczeniąt PT IPO hotel zakłady szkolenia tresury zakład szkoły treserzy kursy Wrocław tresury treser instruktor instruktorzy hotele uprawnienia zawody</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.szkoladlapsow.pl/" rel="nofollow">http://www.szkoladlapsow.pl/</a></p> </div>